Michał Wawrzyniak


Studiował Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Opolskim, 1997–2002. Dyplom w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Opolskim, 2008.

Od 2011 roku występuje jako aktor i muzyk w Teatrze Jednego Wiersza w Opolu.

Brał udział w 7 wystawach indywidualnych i 5 zbiorowych.

Lubi czytać biografie i oglądać filmy science fiction.