Kontakt


Biuro EGF:

ul. Jatki 3-6, 50-111 Wrocław
tel: +48 71 343-99-69
email: office@europeanglassfestival.com
poniedziałek - piątek - 11 - 18

Rada Programowa:
Anita Bialic - anitabialic@europeanglassfestival.com  
Kazimierz Pawlak - kazimierzpawlak@europeanglassfestival.com


Koordynacja festiwalu:
Anita Bialic - anitabialic@europeanglassfestival.com

Promocja:
Małgorzata Piss - malgorzatapiss@europeanglassfestival.com

Projekty graficzne:
Przemysław Świda - p.swida@gmail.com

Dokumentacja filmowa:
Michał Stenzel - michal@stenzel.pl

Administracja stroną www:
Aleksandra Zielińska  - aleksandrazielinska@europeanglassfestival.com

Facebook:
Anita Bialic - anitabialic@europeanglassfestival.com

Wystawa Debiut:
Alena-Štěrbová - Czechy

Projekt „Szklana Witryna":
Małgorzata Mitka - malgorzatamitka@europeanglassfestival.com

Projekt „Szkalny Szlak”: 
Małgorzata Piss - malgorzatapiss@europeanglassfestival.com

Warsztaty szklarskie:
Anna Gałuszka - annagaluszka@europeanglassfestival.com