Artyści zaproszeni do udziału w festiwalu

Tamás Ábel  -   
Węgry
Simone Crestani  -   
Włochy
Iwona Demko  -   
Polska
Polska
Polska
Merle Kannus  -   
Estonia
Polska
Alison Lowry  -   
Irlandia
Joanna Manousis  -   
UK/USA
Alena Matĕjka  -   
Czechy
Richard Meitner  -   
USA/Holandia
Artis Nimanis  -   
Łotwa
Yoshiko Okada  -   
Japonia/Francja
Tanja Pak  -   
Słowenia
Ukraina/Holandia
Lars Widenfalk  -   
Szwecja