"Googler 0.2" – Michał Wawrzyniak

Galeria Versus, ul. Jatki 11
wystawa czynna: 18.10.2017 – 5.11.2017
otwarcie wystawy: 18.10.2017, godzina 20.00


Czujesz?
nadchodzą Kontrolerzy Ruchów Twoich
sprawdzą przeliczą osłuchają prześledzą
krok po kroku
Czy jesteś zdatny jeszcze
Czy do kwarantanny
Czy na złom
Nie uśmiechaj się
to nic nie da
są wykwalifikowani
nie można ich podejść nijak
Kontrolerzy
Decydenci
Panowie życia i śmierci

MICHAŁ WAWRZYNIAK
Studiował Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Opolskim, 1997–2002. Dyplom w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Opolskim, 2008.
Od 2011 roku występuje jako aktor i muzyk w Teatrze Jednego Wiersza w Opolu.
Brał udział w 7 wystawach indywidualnych i 5 zbiorowych.
Lubi czytać biografie i oglądać filmy science fiction.