Seminarium z udziałem artystów uczestniczących w wystawie „Fun, Joke, Surprise”

Budynek ASP – Centrum Innowacyjności i Design – 16. 10. 2012 – 10.00 – 14.00

„Play with Glass”- European Glass Festiwal (Europejski Festiwal Szkła) we Wrocławiu jest pierwszą w Polsce prezentacją europejskiej sztuki szkła oraz prac wybitnych artystów szkła.

W czasie pierwszej edycji festiwalu, po raz pierwszy w Polsce, odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone sztuce szkła, z udziałem uczestników wystawy głównej festiwalu „Fun, Joke, Surprise” oraz zaproszonych gości.

Wykłady, połączone z pokazem slajdów, wygłosili:
Andriy Bokotey – Ukraina; Rob Emeringer i Zaiga Baiza – Luksemburg (artyści, twórcy i organizatorzy International Glass Festiwal, Międzynarodowego Festiwalu Szkła, w Asselborn, Luksemburg); Vladimir Klein – Czechy; František Janák – Czechy; Patrik Illo – Słowacja; Kazushi Nakada – Finlandia; Remigijus Kriukas – Litwa; Patrycja Dubiel – Polska; Péter Borkovics – Węgry

Publiczność obejrzała także prezentacje multimedialne, przygotowane przez Lachezara Docheva z Bułgarii i Matthew Durana z Wielkiej Brytanii, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście w seminarium.

Multimedialne wykłady o szkle, przygotowane przez uczestników seminarium, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem gości. Aula Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, była wypełniona po brzegi.


W górnym rzędzie od lewej: Andriy Bokotey, Justyna Turek, Zaiga Baiza, Ed van Dijk, Vladimir Klein, František Janák <br>
i jego gość, Péter Borkovic, Remigijus Kriukas, Indre Stulgaite-Kriukiene, Agnieszka Leśniak, Patrik Illo, Kazimierz Pawlak, Palo Macho. <br>
W dolnym rzędzie: Michail Bokotey, Nicolas Morin, Robert Emeringer, Pati Dubiel, gość Pétera Borkovica, NN, Aleksandra Stencel.

Kazushi NakadaPati Dubiel
Patrik IlloRemigijus Kriukas  
Péter Borkovics   Andriy i Michail  Bokotey        
Vladimir Klein František Janák

zainteresowanie seminarium było ogromne...pośrodku Nicolas Morin
przerwa kawowa