Prezentacja prac uczestników warsztatów szklarskich w Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Sadowicach, ul. Szkolna 10

Galeria Sztuki Aktualnej  Igor Wójcik, Wrocław, ul. Jatki 12-13  – 19.10.2013


Zdjęcia: Kazimierz Pawlak